உலக செய்தி

அதே வேதாந்தா, அதே கழிவுகள், அதே வலி… ஜாம்பியாவும் தூத்துக்குடியும்! #BanSterlite

சொல்லப்போனால் ஜாம்பியாவிலும், தூத்துக்குடியிலும் பிரச்னைகள் ஒன்றுதான். ஜாம்பியாவிலும் காற்று அதிகம் மாசுபட்டிருக்கிறது, தூத்துக்குடியிலும் தண்ணீரின் தன்மை

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி