ஆரோக்யம்

அல்சர் இருப்பவர்கள் சாப்பிட வேண்டிய மற்றும் சாப்பிடக் கூடாத உணவுகள்!

Diet Tips For Stomach Ulcers

There are certain foods that can aggravate the ulcer condition and so should be avoided. At the same time, there are certain foods that accelerate the healing process. Following are some very useful diet tips for stomach ulcers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி