இந்தியா

கதவணை கட்டக்கோரி கொள்ளிடம் ஆற்றில் செங்கல்லுடன் இறங்கி விவசாயிகள் போராட்டம்!

விவசாயிகள் கதவணை கட்டக்கோரி கொள்ளிடம் ஆற்றில் செங்கல்லுடன் இறங்கி போராட்டம்

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி