அழகு குறிப்பு

முல்தானிமட்டியை தலைக்குகூட தேய்க்கலாமா?… தேய்ச்சா என்ன ஆகும்?

என்னதான் நவீன மருத்துவம் பல இருந்தாலும், உடல்நலம், உடற் பராமரிப்பு, ஸ்கின் கேர்போன்ற தினசரி துயரங்களுக்கு பல்வேறு மூலிகை மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது இந்தியாவில் அதிகம். ஸ்கின் கேர் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு பாட்டி வைத்தியமே சிறந்தது. இவ்வாறு தலைமுறை தலைமுறையாக பின்பற்றி வரக்கூடிய வீட்டு வைத்தியங்கள் இன்றும் சிறந்து விளங்குவதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி