அழகு குறிப்பு

வறட்சியால் கைகளில் அடிக்கடி தோல் உரிகிறதா? அதைத் தடுக்க இதோ சில டிப்ஸ்…

Homemade Scrubs To Get Rid Of Peeling Skin

Due to excessive washing of hands or exposure to harmful UV radiations, the upper layer of the skin tends to become rough and, at times, the skin tends to peel off. Home remedies such as sea salt, coconut oil, jojobo oil, etc., help to reduce the roughness of the skin and keeps it soft and supple.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி