அழகு குறிப்பு

ஹேர்டை போட்டபின் பிடிக்கலையா?… இயற்கையான முறையில் எப்படி அதை ரிமூவ் செய்யலாம்?

ஹேர் கலரிங் முடி நிறமாற்றம் செய்து கொள்வது இப்போது நவீன நாகரிகமாக உள்ளது, பெண்கள் தங்களது முடியை பல வண்ணங்களில் மாற்றி கொள்கிறார்கள் பர்கண்டி, பழுப்பு, தங்கம் மேலும் நீளம் மற்றும் சிவப்பு போன்ற துடிப்பான வண்ணங்களிலும் மாற்றி கொள்கிறார்கள். ஆனால் சில சமயங்களில் குறிப்பிட்ட வண்ணங்கள் அப்படியே நிலைத்து விடுகின்றது, அவற்றை நீக்கி

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி