தமிழ் டியூட்டோரியல்

How to use WEEKNUM function in excel Tamil Tutorial (எக்செல் பார்முலா தமிழ் வகுப்புகள்)The Excel WEEKNUM function takes a date and returns a week number (1-54) that corresponds to the week of year. The WEEKNUM function starts counting with …

source

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: இவ்வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது... நன்றி